TŘI DŮLEŽITÉ BODY.

Co je insolvence
Podklady pro insolvenci
Mapa závazků

CO JE INSOLVENCE

Insolvence je platební neschopnost, kdy dlužník není schopný splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům, o to i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli.

Díky oddlužení, neboli insolvenci a také osobnímu bankrotu, přestanou vaše závazky narůstat. Po celou dobu trvání oddlužení jste pod ochranou soudu a tím pádem se nebudete muset obávat exekutorů a vymahačů. Navíc díky novele insolvenčního zákona účinné 1.6.2019 odpadla hranice 30 % pro minimální uspokojení věřitelů a oddlužit se mohou i živnostníci bez toho, aby museli přerušit či zastavit své podnikání.

Výhody oddlužení:

 • zastavení exekutorů a vymahačů

 • spojení všech dluhů do jednoho

 • zákonem garantovaná část příjmu vám zůstává

 • splácení po dobu 3 nebo 5 let, pak zbytek dluhu odpuštěn

Velmi často se stává, že člověk se snaží si pomoci ze svých problémů sám a dostane se do tzv. “dluhové pasti”. Což v reálu znamená, že jeho finanční prostředky už nestačí na pokrytí jeho pohledávek. A tak začne, jak se lidově říká, “vytloukat klín klínem” a to je velká chyba.

V této chvíli je potřeba se na situaci podívat realisticky a s odstupem a hlavně, nejednat s horkou hlavou.

Insolvence je samozřejmě běh na dlouhou trať, ale pokud dodržíte všechny podmínky, čeká vás na konci hodnotná odměna. A to, že jste “čistý” a nemáte žádné dluhy. Nikdo na vás nevyvíjí psychický nátlak, nikdo vám nevyzvání na zvonek, nikdo vás neustále neobtěžuje po telefonu. A to za ten boj stojí!!!

PODKLADY, KTERÉ JSOU POTŘEBA KE ZPRACOVÁNÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU

Dokumentů je opravdu hodně, ale nebojte se, se vším vám pomůžeme. Více informací níže.

 1. Dokumenty prokazujících existenci závazků (smlouva, úvěrový výpis, upomínka, zesplatnění, soudní rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, exekuční příkaz, atp.). Zkrátka pokud možno co nejvíce dokumentů ke každému závazku.
 2. Aktuální celkovou výši dluhu (dokument maximálně půl roku starý, kde lze zjistit celkovou dlužnou částku, může být současně dokumentem prokazujícím existenci závazku). Doložení celkové dlužné částky může být i formou emailové komunikace s věřitelem, vymahačem, exekutorem. Výjimečně lze doložení celkové dlužné částky získat i telefonicky, zde je nutné poznamenat si datum tel. hovoru.
 3. Dokumenty, kterými se doloží veškeré příjmy dlužníka za poslední 3 roky i současný příjem (potvrzení o příjmech od zaměstnavatelů, dokumenty od Úřadu práce – doba vedení v evidenci a potvrzení o výši podpory, kopie současné pracovní smlouvy, důchodové výměry, daňová přiznání, evidenční listy důchodového pojištění atp.).
 4. Výpis z trestního rejstříku, který v době podání insolvenčního návrhu na soud, nesmí být starší než tři měsíce.
 5. Individuální specifické podklady jako jsou tyto:

– Znalecký posudek odhadní cena nemovitosti v případě, že dlužník vlastní nemovitý majetek, popř. pozemky.
– Rozhodnutí soudu o výživném v případě, kdy dlužník platí alimenty.
– Znalecký posudek odhadní cena majetku v případě, kdy dlužník ručí věřiteli tímto movitým majetkem.

MAPA ZÁVAZKŮ

Nevíte komu dlužíte?
Bojíte se zvedat telefony?
Podávají si u vás doma vymáhací společnosti kliku u dveří?
Nevíte už kudy kam?

 • najdeme vaše dluhy

 • předložíme vám reálnou kalkulaci vašich dluhů (vše samozřejmě papírově podloženo)

 • v případě potřeby získáme potřebné dokumenty k sepsání návrhu na povolení oddlužení

 • komunikujeme za vás s vašimi věřiteli

Najdeme vaše dluhy za vás, nezřídka se stává, že věřitelé pohledávky k vymáhání předají vymáhacím společnostem, jindy ho prodají třetí osobě a vy už tak ztrácíte přehled, kam se váš dluh poděl. My tyto dluhy vystopujeme od prvního věřitele až k tomu konečnému.

Vymáhací společnosti se často chovají nepřiměřeně, porušují zákony, vydírají vás, vyhrožují vám… zkrátka a dobře vás šikanují. Na to samozřejmě nemají právo a vy se musíte bránit. Chápeme, že člověk mnohdy už nemá sílu. Rádi tohle přebereme na sebe. Nemůžeme zaručit, že vás přestanou úplně obtěžovat, ale můžeme zaručit, že ten tlak zmírníme. A vám se uleví, protože budete vědět, že už na to nejste sami.

A to nejdůležitější na konec: NIC NÁM NEPLATÍTE PŘEDEM (ŽÁDNÁ ZÁLOHA, PROSTĚ NIC) A NAŠI PRÁCI NÁM MŮŽETE SPLÁCET AŽ BUDE HOTOVA.