Ode dne 1. června 2019 má oddlužení/insolvence nová pravidla. Jaké jsou největší změny se dočtete níže.

Novinky v oddlužení vstoupí v platnost díky novele zákona o oddlužení, která je účinná právě od 1. června. Největší změnou je, že nově budou moci o oddlužení požádat i lidé, kteří nedokázali doložit, že v průběhu 5 let splatí nejméně 30% svých závazků.

Nová pravidla:

 • Není nutné předem dokládat, že budete schopni splatit alespoň 30% dluhů.
 • Není ani nutno 30% dluhů opravdu splatit.
 • Dlužník musí splácet minimálně 2x 1 089 korun měsíčně (poplatek insolvenčnímu správci + alespoň stejnou částku věřitelům).
 • Dlužník je povinen vynaložit veškeré úsilí (které po něm lze spravedlivě požadovat), aby splatil co největší část svých závazků.
 • Pokud se nepodaří splatit ani 30% dluhů, bude na konci období soud vždy posuzovat, jestli dlužník vynaložil veškeré úsilí. Jestliže rozhodne, že ne, závěrečné osvobození od dluhů neproběhne.
 • Na počátku pokaždé dojde ke zpeněžení majetku. Hranice jmění, které může člověku zůstat, není zatím přesně stanovena.
 • Standardně trvá oddlužení pět let. Nově existuje i tříletá varianta pro ty, kdo během tří let splatí 60% dluhů, pro seniory a invalidní důchodce (ve druhém a třetím stupni).
 • Od června se mění výpočet částky, která dlužníkovi a jeho rodině zbude – zůstává jim více peněz. „Nezabavitelná částka“ vzrostla.
 • Věřitelé budou mít delší čas na přihlášení svých pohledávek – až 60 dní.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/serial-jak-se-zbavit-dluhu-oddluzeni-osobni-bankrot-novela-zakona-o-oddluzeni

Zda soud přihlédne v posuzování insolvenčního návrhu i na nové změny a možnosti je vždy pouze na něm a na konkrétním návrhu k insolvenci.

Otvírá však cestu k snadnějšímu oddlužení pro důchodce. V případě starobních a invalidních důchodců (druhý a třetí stupeň invalidity) má oddlužení trvat tři roky a opět musí vynaložit veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.

Další změnou je, že věřitel přišel o jistotu, že v případě oddlužení dlužníka obdrží aspoň 30% hodnoty své pohledávky. Bude na insolvenčním soudu, aby posoudil, zda dlužník pro splácení svých dluhů vynaložil veškeré úsilí, které bylo po něm požadováno.

Důležité je zmínit, že pokud bylo insolvenční řízení zahájeno před účinností změn, bude nadále probíhat podle starých pravidel.

Výše nezabavitelného minima vzrostla.

Maximální nezabavitelná částka*

DOSUD  NOVĚ 
jen dlužník  9 644 Kč 12 858 Kč
dlužník + 1**  11 251 Kč 14 465 Kč
dlužník + 2  12 858 Kč 16 072 Kč
dlužník + 3  14 466 Kč  17 679 Kč
dlužník + 4 16 073 Kč  19 287 Kč

Zdroj: justice.cz

* jde o nejvyšší částku tzv. „čistého“, která rodině zbývá k zajištění všech potřeb, ostatní peníze jdou na splátky a poplatky
** dlužník + manžel a děti, věk nehraje roli

 

Stále platné podmínky:

 • Zadlužený musí mít alespoň dva různé věřitele.
 • Jeho závazky musí být po splatnosti (= je v prodlení se splátkami).
 • Musí mít připraven rozpočet – jeho měsíční výdaje nemohou překročit nezabavitelnou částku.
 • Insolvenční návrh nepodává dlužník, musí tak učinit prostřednictvím advokáta, notáře, akreditované organizace.
 • Věřitelé si vyhlašované insolvence musí sami všimnout v insolvenčním rejstříku – dlužník tak nemusí dohledávat všechny své půjčky.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/serial-jak-se-zbavit-dluhu-oddluzeni-osobni-bankrot-novela-zakona-o-oddluzeni