PRO SPOLEČNOSTI A JEJICH ZAMĚSTNANCE


Specializujeme se na dluhové poradenství, které nyní můžete nabídnout svým zaměstnancům jako benefit a další možnou péči o své zaměstnance. Tak aby zaměstnanci chodili do práce bez stresů a mohli se plně soustředit na svou práci.

Občanské, závazkové, insolvenční právo i svět financí jsou součástí našeho poradenství jako komplexní servis při řešení problému, které se týkají mnohem většího počtu lidí než se může zdát. Proto je dobré činit prevenci a pečovat o finanční gramotnost svých zaměstnanců.

Kontaktujte nás

PRO JEDINCE


Pomáháme lidem s jejich finančními potížemi, zadlužením a problémy, které vznikly jejich závazky. Zabýváme se soudní i mimosoudní vymáháním i exekucí.
Dostali jste se do bezvýchodné situace a nevíte jak dál? Nezvládáte řádně splácet své závazky, nebo už je proti vám vedeno exekuční řízení? Pokud chcete tuto situaci efektivně řešit a hledáte potřebné informace, neváhejte a kontaktujte nás.
Dluhové problematice se věnujeme již několik let, kdy vycházíme z vlastních zkušeností.

Řešíme s klienty oddlužení, neoprávněné požadavky věřitele, refinancování, insolvenční řízení s prodejem nemovitosti…

Kontaktujte nás

PŘÍPADOVÉ STUDIE

PŘÍPAD č. 1 – INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ S PRODEJEM NEMOVITOSTI

Klient Manželský pár
Celková výše dluhů 2.739.263,- Kč
Nemovitost odhad 1.500.000,- Kč
Nárok zástavního věřitele 1.178.600,- Kč
Nemovitost prodána za 1.300.000,- Kč

Manželé „Novákovi“ nás kontaktovali v době, kdy již měli několik exekucí a další se na ně chystaly. V minulosti p. Novák zkoušel štěstí jako OSVČ a to v oboru „zedník“. Zpočátku se zakázky hrnuly a p. Novákovi se velmi dařilo. Pí. Nováková měla stálý příjem jako zaměstnanec ve zdravotnictví. . .

Rodinný rozpočet se krásně navyšoval, a tak jako spousty našich klientů, začali i manželé Novákovi zvyšovat svou životní úroveň. Provedli rekonstrukci rodinného domu, který dostali darem od maminky pí. Novákové, v hodnotě cca 1.500.000,- Kč. Samozřejmě nedisponovali částkou, která by na toto stačila a proto dali dům do zástavy. Částka ale nestačila, a tak přibylo i pár drobných půjček na vybavení.
K tomu všemu si ještě pořídili auto na leasing a náklady se měsíc od měsíce zvyšovaly. Když byla sezóna v plném proudu, p. Novák spadl z lešení a poranil si páteř. Dlouhá hospitalizace a ztráta zakázek udělaly své. Najednou z rodinného rozpočtu zmizela podstatná část příjmu. A co teď? Stres a nervozita mnohdy zbaví člověka reálného uvažování a jediné, co bylo na pořadu dne, jak zaplatit všechny splátky. A tak začala pí. Nováková hledat, kdo by jí půjčil na splátky, v té době bylo mnoho společností, které nabízely drobné úvěry a tak si půjčila jeden měsíc, aby poplatila všechny splátky, pak další a další a už se ocitla v kolotoči, ze kterého nebylo možno vystoupit. Manžel se bohužel už nemohl vrátit zpět k tomu co dělal před úrazem a tak byl donucen najít si zaměstnání, ve kterém ho jeho zdravotní stav neomezoval. Příjem byl však mnohem menší než z podnikání. Pí. Nováková si ještě našla brigádu, kterou vykonávala po práci. Jelikož pravidelně nepokrývali všechny splátky, leasingové společnosti došla trpělivost a odvezla auto, to následně zpeněžila v dražbě, avšak výtěžek stejně nepokryl celou dlužnou částku. Pí. Nováková už jen plakala, protože neviděla východisko z této situace. Naštěstí se svěřila synovi a ten začal pátrat na internetu, jak z takové situace ven. Byli jsme jedni z mnoha, které oslovil. Uskutečnili jsme osobní schůzku, tam jsme představili naší práci, poukázali na výhody, které nabízíme a manželé Novákovi se po poradě se synem, rozhodli pro nás. 

Co jsme pro ně udělali: 

 • Kontaktovali jsme jejich věřitele.
 • Prověřili jsme je v různých registrech, zda ještě nemají pohledávky, které nám neuvedli.
 • Získali jsme potřebné dokumenty, které byly nutné k sepsání a podání insolvenčního návrhu.
 • Zajistili jsme vypracování odhadu nemovitosti.
 • Podařilo se nám v tomto konkrétním případě získat i kupce na rodinný dům z řad rodiny.
 • Skupina hypotečních makléřů, se kterými spolupracujeme, zařídila rodinnému příslušníkovi
  hypoteční úvěr na koupi nemovitosti.

Závěr: 

Zachránili jsme manželům rodinný dům a manželé si plní své závazky v rámci oddlužení, jejich situace je stabilní, jak po materiální stránce, tak po psychické stránce.

PŘÍPAD č. 2 – REFINANCOVÁNÍ NEBANKOVNÍM ÚVĚREM

Klient: Manželský pár
Rodinný dům hodnota 2.100.000,- Kč
Nárok zástavního věřitele 767.829,- Kč
Exekuce 135.521,- Kč
Další závazky 51.858,- Kč
pastedGraphic.pngVýše závazků celkem 955.208,- Kč

Manželé „Prostí“ nás kontaktovali ve chvíli, kdy jejich rodinný dům byl zatížen exekutorským příkazem k prodeji nemovitosti. Kromě tohoto omezení, byla nemovitost zatížena zástavním právem smluvním od nebankovní společnosti. P. Prostý pracoval jako řidič kamionu a pí. Prostá byla zaměstnána ve školní jídelně. P. Prostý si jako řidič kamionu vydělal slušné peníze. Stejně jako v předchozím příkladu, zatoužili i manželé Prostí rekonstruovat svůj domeček. . .

Vydali se tedy do banky, zažádat o úvěr. Bohužel byl zamítnut. Důvodem byl jakýsi záznam v SOLUSu, kdy byl snad po termínu uhrazen telefonní účet, také příjem nebyl zrovna ideální, jelikož u řidičů kamionu se značná část příjmu vyplácí v tzv. dietách a to pro banku není adekvátní příjem, se kterým se dá počítat. V době, kdy jsme tento případ zpracovávali, bylo na trhu mnoho nebankovních společností, které poskytovaly úvěry a to bez řádného posouzení, zda bude klient i v budoucnu schopen splácet své závazky. Na základě tohoto se valná část lidí nesmyslně předlužovala. Nicméně ani tento neúspěch manžele neodradil od jejich záměru rekonstrukce. A tak, když to nešlo v bance, porozhlédli se v nebankovním sektoru. Nabídek na internetu byly miliony, každá společnost slibovala prakticky „nemožné“ a tak se rozhodli pro jednu, která nabízela až (pro zkušeného člověka v oblasti financí) podezřelé úrokové sazby a celkově výhody úvěru u nich. Jenže, člověk nevidí, nebo lépe řečeno nechce vidět rizika a jediné, co vnímá, je částka, která mu přibyde na jeho bankovním kontě. A tak i manželé Prostí podepsali smlouvu, jež si stoprocentně nepřečetli úplně celou, nebo neporozuměli jejímu obsahu. Nadšení a přesvědčení, že udělali nejlépe, jak mohli začali penízky utrácet za rekonstrukci, nové vybavení atd. atd. atd. Ale ouha, po pár měsících přišel z oné společnosti dopis, kde stálo, ve smlouvě jste měli, že musíte dodat do 30 dnů vinkulaci pojistného plnění, jelikož jste tak neučinili, porušili jste podmínky a my Vám na základě toho sebereme výhodu nízké úrokové sazby a dáme Vám za to pokutu. Jak to? Můžeme. Všechno totiž je ve smlouvě, kterou jste podepsali. A s navýšením úrokové sazby přišlo logicky i navýšení splátky. Rozpočet se napnul jako struna a téměř všechny „volné“ peníze odcházely na splátku úvěru. Jenže tady byla ještě tučná pokuta, kterou samozřejmě chtěli uhradit celou a nejlépe hned. A co s ostatními věřiteli, na ty už nezbývalo a tak se nemohlo stát nic jiného, než že došlo k zesplatnění, žalobě a následně k exekuci. Exekutor obstavil platy, bankovní účty a s nemovitostí šup do dražby. Teď už nebyli schopni platit ani zástavního věřitele, ten rovněž zesplatnil úvěr a z jistiny 475.000,- Kč rázem udělal téměř 1.215.000,- Kč. A průšvih byl na světě. P. Prostý tedy začal hledat, jak z této situace ven. Tehdy našel kontakt na naší partnerskou společnost, která sepisovala insolvenční návrhy (nyní, již od 07/2017 toto nelze a návrh na povolení oddlužení mohou sepisovat pouze právníci), kolega mu tenkrát dal kontakt na nás, jestli ještě nechce zkusit dům zachránit a vyhnout se insolvenčnímu řízení, kde by došlo k jistému zpeněžení nemovitosti. P. Prostý se tedy rozhodl, že to ještě zkusí a nelitoval. 

Co jsme pro ně udělali: 

 • Kontaktovali jsme jejich věřitele.
 • Prověřili jsme je v různých registrech, zda ještě nemají pohledávky, které nám neuvedli.
 • Ponížili jsme dlužnou částku u nebankovní společnosti z původních 1.214.414,- Kč na
  767.829,- Kč, tudíž jsme jim ušetřili 446.585,- Kč.
 • V rámci tohoto ušetření, bylo možné sjednat refinancování u jiné nebankovní společnosti a to
  z důvodu, že jedna z podmínek pro získání úvěru bylo, že výše dluhů nepřekročí 50% hodnoty nemovitosti.
   

• Nebankovní společnost vyplatila exekuci, váznoucí na nemovitosti.

Závěr: 

Provedli jsme konsolidaci veškerých závazků, zařídili jsme nebankovní úvěr, manželé splácí pouze 1 závazek.

PŘÍPAD č. 3 – INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ BEZ NEMOVITOSTI + MAPA ZÁVAZKŮ

VĚŘITEL AKTUÁLNÍ DLUŽNÁ ČÁSTKA
Proficredit 51.794,- Kč
Proficredit 50.755,- Kč
Essox 40.000,- Kč
Intrum justitia 17.651,- Kč
OSSZ 0,- Kč
ZP MV ČR 0,- Kč
Residomo s.r.o. 190.364,- Kč
RPG Byty 0,- Kč
T-MOBILE 2.591,- Kč
Express cash 21.560,- Kč
Provident 20.272,- Kč
KB 39.800,- Kč
pastedGraphic.pngpastedGraphic.png
CELKEM 434.787,- Kč

Klientka, pí. Smutná nás vyhledala v době, kdy měla 2 exekuce a další závazky, které již nedokázala plnit. Pí. Smutná pracovala celý život ve zdravotnictví jako vrchní sestra na nemocničním oddělení. Příjem měla na této pozici velmi pěkný. Když dosáhla důchodového věku, rozhodla se pro odchod a těšila se na zasloužený odpočinek. . .

Manžela již neměla. Jediným blízkým rodinným příslušníkem, kterého měla, byl její syn. Ten vážně onemocněl. A tak místo zaslouženého důchodcovského odpočinku přišla starost a péče o syna. Léčba na něm bohužel zanechala nevratné stopy a jeho vnímání okolního světa se vrátilo zpět do dětských let. Nehledě na to, že takováto starost byla pro pí. Smutnou fyzicky náročná, začala řešit i spoustu dalších věcí. Sama měla úvěr na vybavení bytu, který si pořídila ještě před synovým onemocněním a řádně ho splácela. Stav syna vyžadoval pořízení některých pomůcek, které (jak je v tomto státě obvyklé) nehradí pojišťovna ani na ně nijak nepřispívá. Zároveň za dobu synovy nemoci mu vznikly taktéž pohledávky z nehrazení jeho závazků. Pí. Smutná se tedy zaměřila na řešení synovy situace a vzala si úvěr, aby zaplatila jeho pohledávky a pořídila potřebné pomůcky. Své „věci“ odsunula do pozadí. Když se synovy závazky vyřešily, začaly na ní padat její vlastní. A tak si pí. Smutná vzala půjčku, aby zaplatila splátky. Ale jak to tak bývá, už nepřemýšlela o tom, jak to provede další měsíc a že k těm, které nezvládá platit teď přibyla další nová. Takhle to udělala několikrát a najednou přišel ten okamžik, kdy už jí nikdo půjčit nechtěl. A co teď? Byla zoufalá. Když už situace začala být neúnosná a hrozilo jí vystěhování z bytu i s nemocným synem, svěřila se jedné známé, která shodou okolností byla předešlého času také naší klientkou (ovšem v tomto případě proběhlo pouze refinancování nemovitosti) a ta jí doporučila nás kontaktovat. Pí. Smutná se tedy odhodlala a zavolala nám, domluvila si schůzku u nás v kanceláři. Probrali jsem celou její situaci a pomohli jsme ji dát dohromady všechny podklady a pí. Smutná již rok hradí své závazky pomocí splátkového kalendáře pod dohledem insolvenčního správce. Jediným obrovským negativem je pozvolna se horšící zdravotní stav jejího syna. 

Co jsme pro ni udělali: 

 • Kontaktovali jsme věřitele klientky.
 • Prověřili jsme klientku v různých registrech, zda nemá ještě další pohledávky, které nám
  neuvedla.
 • Uhradili jsme za klientku poplatky v registrech, které jsou zpoplatněné.
 • Získali jsme od věřitelů dokumenty potřebné k sepsání insolvenčního návrhu.
 • Po kompletaci dokumentace jsme ji předali právnímu zástupci, který je oprávněn sepsat a
  podat za klientku návrh na povolení oddlužení.
 • Závěr: 

Klientka si nyní své závazky hradí prostřednictvím oddlužovacího splátkového kalendáře, zůstává ji dost na živobytí a její situace se zlepšila.

MÁTE DOTAZ OHLEDNĚ INSOLVENCE? ZEPTEJTE SE NÁS.

Zeptejte se nás

Byla jsem v situaci, kdy už jsem nevěděla kudy, kam. Dluhy mi už přesahovaly přes hlavu. Díky své pomoci druhým, jsem se dostala do kolotoče, ze kterého nebyla cesta ven. Nedalo se už zvládat placení, také psychika brala pomalu za své.  Jednoho dne jsem si ale řekla, že už dál to takhle nejde …

Anna, Znojmo, CELÁ REFERENCE

Ocitli jsme se ve složité situaci, do které jsme se dostali v důsledku vysokých pohledávek soukromých i z podnikání u několika partnerů, a naopak dílčích, avšak přesto značných závazků. Zatímco pohledávky se složitě a dlouho vymáhají, závazky jsou vždy aktuálně naléhavé, vč. návrhů na exekuce…

Radovan a Jana, Praha, CELÁ REFERENCE

Před několika lety jsem spadl do duhové pasti. Měl jsem hodně dluhů z různých půjček, které mi už přerůstaly přes hlavu. Některé již byly v exekuci. Špatně jsem spal a byl neustále ve stresu, co bude a jak vše dopadne. Bylo mi jasné, že své dluhy ze svého invalidního důchodu nejsem schopen splatit. Když mi exekutor zablokoval účet, zůstal jsem dlouhou dobu bez financí…

Lubomír, Ostrava, CELÁ REFERENCE

Před pár lety jsem se dostala do kolotoče s dluhy a vytloukala klín klínem. Naletěla jsem jistému pánovi, co si říkal “právník”. Podal mi návrh na povolení oddlužení, já platila a platila a ve finále návrhy, co podal, byly 4 a všechny zamítnuty. Začala jsem být doslova zralá na to jít si hodit…

Nina, Bystřice nad Pernštejnem, CELÁ REFERENCE